Veelgestelde vragen

Bankwijzer
Verzekeringswijzer
Bankwijzer

Bankwijzer

Vragen over de Eerlijke Bankwijzer

1. Waarom vergelijken jullie banken?
Omdat hun geld in alle uithoeken van de wereld wordt ingezet, zijn bankgroepen bij uitstek in staat om een rol te spelen bij de maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn om een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst mogelijk te maken. De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt bankgroepen omdat we met hulp van de consument het beleid van bankgroepen kunnen beïnvloeden en ervoor kunnen zorgen dat er beter en duurzaam geïnvesteerd wordt.

2. Wat vinden jullie van nieuwe aanbieders van betaal- en spaarproducten, zoals Bunq, Knab en MoneYou?
De Eerlijke Bankwijzer richt zich op de negen grootste aanbieders van betaal- en spaarrekeningen plus Triodos Bank, vanwege de specifieke rol van Triodos Bank op de Nederlandse markt. Nieuwe aanbieders zoals Bunq, Knab en MoneYou staan niet zelfstandig in de 'top 10' van grootste Nederlandse banken. Zij zijn dan ook niet opgenomen in (onderzoeken van) de Eerlijke Bankwijzer. Knab en MoneYou zijn dochterondernemingen van respectievelijk Aegon en ABN Amro, en dienen zich te houden aan het verantwoord beleggings- en financieringsbeleid van de moedermaatschappij. Op de eigen website geeft Bunq aan dat ze al haar tegoeden bij de Europese Centrale Bank onderbrengt, en niet investeert in bedrijven.

3. Waarom worden banken alleen op deze onderwerpen vergeleken?
De Eerlijke Bankwijzer wil bankgroepen vergelijken op belangrijke aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bankgroepen kunnen sociale en milieugerelateerde problemen helpen oplossen door middel van verbetering van hun investeringsbeleid. Daarbij is het wel van belang dat bankgroepen op groepsniveau hun beleid verduurzamen; niet alleen bankinvesteringen maar ook vermogensbeheer namens klanten moet maatschappelijk verantwoord zijn. Vanwege praktische en financiële beperkingen hebben we ons moeten beperken tot de huidige thema’s en sectoren. Dit zijn wel onderwerpen waarin bankgroepen een groot verschil kunnen maken.

4. Sommige banken zeggen goed te scoren in internationale vergelijkingssites, maar scoren zwakker in de Eerlijke Bankwijzer. Hoe kan dat?
Niet alle duurzaamheidsbeoordelaars beoordelen de investeringen van banken. Soms ligt de nadruk op duurzaamheid binnen de bankkantoren zelf, en niet op het investeringsbeleid van banken. Ook zijn de antwoorden van banken op vragen in onderzoeken niet altijd openbaar. Verificatie van resultaten wordt niet altijd door een onafhankelijke bron gewaarborgd. Voor een overzicht van de kracht en zwaktes van verschillende duurzaamheidsbeoordelaars kunt u hier klikken. 

5. Zijn SNS en ASN Bank niet één bank?
ASN voerde t/m 2016 een formeel eigen beleid, had een eigen bankvergunning en behoorde zelfstandig bij de grootste tien banken op de Nederlandse spaarmarkt. Sinds 2017 vallen ASN Bank en SNS Bank onder de holding Volksbank. In nieuwe onderzoeken wordt hier rekening mee gehouden.

6. Waarom werken jullie met thema's en sectoren?
De onderzochte 9 thema’s zijn de belangrijkste internationale duurzaamheidsthema’s die tevens centraal staan in het werk van de organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer. (Arbeidsrechten, Belastingen, Corruptie, Dierenwelzijn,  Gendergelijkheid, Gezondheid, Klimaatverandering, Mensenrechten en Natuur.)De 10 sectoren zijn volgens de Eerlijke Bankwijzer de belangrijkste gevoelige sectoren als het gaat om duurzaamheid. (Bosbouw, Elektriciteitsproductie, Financiële sector, Maakindustrie, Mijnbouw, Olie en gas, Visserij, Voeding, Wapens, en Woningbouw en vastgoed.)
Omdat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook relevant is voor de bedrijfsvoering van de onderzochte banken, beoordeelt de Eerlijke Bankwijzer ook het beleid van de onderzochte banken op het gebied van: Bonussen, en Transparantie en verantwoording.

 


7. Zijn er ook Eerlijke Bankwijzers in het buitenland?

Japan, Zweden, Indonesië, Frankrijk, België, Brazillie, Duitsland en Noorwegen hebben een Eerlijke Bankwijzer. Voor meer informatie kun je kijken bij over ons / Internationaal

8. Hoe werken jullie samen met de banken op dit project?
De Eerlijke Bankwijzer (EB) onderhoudt een sterke dialoog met de banken. Banken worden betrokken bij het onderzoeksproces door ze ruim van te voren te informeren over de uit te voeren onderzoeken.Ook biedt de EB banken de gelegenheid om feedback te geven op de conceptmethodologie van het onderzoek en op de conceptresultaten voor banken.Tevens ontvangen banken het conceptrapport zodat ze nogmaals hun feedback kunnen doorgeven. Tenslotte ontvangen banken 2-3 weken voor de publicatiedatum het definitieve rapport om zich goed voor te kunnen bereiden op reacties op het onderzoek. Waar banken feitelijke, gedocumenteerde en/of redelijke verbetersuggesties geven tijdens de verschillende conceptfases van het onderzoek, worden deze verwerkt.
Ook organiseert de Eerlijke Bankwijzer jaarlijks enkele verdiepingsbijeenkomsten met banken respectievelijk dialogen met individuele banken om de conclusies en aanbevelingen van (praktijk-)onderzoeken te bespreken.

Daarnaast geeft de EB regelmatig feedback op (concept-) beleidsstukken en jaarverslagen van banken en neemt zij op een actieve manier deel aan stakeholderbijeenkomsten en -enquêtes van banken. Ook organiseert de EB, al dan niet in samenwerking met één of enkele banken, expertmeetings en leerbijeenkomsten. Zo heeft de EB in 2013 en 2014 samen met SNS Bank, ASN Bank en Rabobank twee expertmeetings georganiseerd over verduurzaming van woningbouw en vastgoed. In 2014 en 2015 heeft de Eerlijke Bankwijzer het initiatief genomen respectievelijk een inhoudelijke bijdrage geleverd aan twee leerbijeenkomsten over banken en transparantie, met individuele banken en brancheorganisaties NVB.

In 2015 en 2016 voer(d)en 4 organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer een dialoog met banken en overheid ten behoeve van een MVO-convenant voor de banksector, gericht op afspraken over mensenrechten.

9. Werken jullie buiten dit project ook samen met de banken?
Sommige van de initiatiefnemers binnen de Eerlijke Bankwijzer-coalitie onderhouden een maatschappelijk partnership met de ASN Bank, die vanuit haar missie graag samenwerkt met organisaties die positief bijdragen aan haar duurzaamheidsdoelstellingen. Dat zijn Oxfam Novib, FNV en Amnesty Nederland. De onafhankelijkheid van deze organisaties en van de Eerlijke Bankwijzer onderzoeken komt hierdoor niet in gevaar. De onderzoeken worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Profundo.

10. Beoordeelt de Eerlijke Bankwijzer ook creditcard versterkers?

De Eerlijke Bankwijzer kijkt niet specifiek naar creditcards. De achtergrond hiervan is dat de Eerlijke Bankwijzer zich vooral richt op investeringen van banken (en verzekeraars) in bedrijven. Ons uiteindelijke doel is dat bedrijven duurzaam en verantwoord werken: dat willen we via banken en verzekeraars bereiken. Verstrekkers van alleen creditcards investeren niet of veel minder dan banken en verzekeraars in bedrijven. Om die reden beoordelen we verstrekkers van creditcards niet apart. Als u een creditcard bij een andere bank aanvraagt kunt u wel bij de Eerlijke Bankwijzer terecht voor een beoordeling van de belangrijkste banken.

We kunnen u dus geen beoordeling geven van creditcardverstrekkers, anders dan die van de banken die al in de Eerlijke Bankwijzer zijn opgenomen. Wel kunnen we een aantal suggesties doen: 

  • Creditcards worden vaak aangeboden door bedrijven of organisaties: u kunt kiezen voor een organisatie die u aanspreekt. Veel organisaties en bedrijven publiceren hun duurzaamheidsbeleid, het is wat werk, maar als dit er op naslaat krijgt u een idee van hoe deze aanbieder denkt over duurzaamheid.
  • Visa en Mastercard, de twee belangrijkste aanbieders van creditcard-faciliteiten, publiceren zelf ook hun duurzaamheidsbeleid. Voor Visa kunt u hier terecht, voor Mastercard hier.

Dat vereist dus nog wel wat verdere studie. Jammer dat we u niet met iets concreets op weg kunnen helpen. De Eerlijke Geldwijzer moet echter met beperkte middelen scherp kiezen op welke financiële dienstverleners we ons richten. Vooralsnog zijn we aan creditcardverstrekkers niet toegekomen.

11. Wie moet ik benaderen voor een interview/gesprek met de Eerlijke Bankwijzer?
Voor een interview kan je contact opnemen met Oxfam Novib: 070-3421621, Persvoorlichter Oxfam Novib Jules van Os: 06 51573683; jules.van.os@oxfamnovib.nl of via info@eerlijkegeldwijzer.nl  

Verzekeringswijzer

Verzekeringswijzer

Vragen over de Eerlijke Verzekeringswijzer

 

1. Wat kan ik als consument doen?
Als consument kan je in actie komen door je verzekeraar een klacht of een compliment te sturen (of over te stappen).  Ook kun je de Eerlijke Verzekeringswijzer delen via je sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Pinterest.

2. Welk type verzekeraars is er geselecteerd?
De Eerlijke Verzekeringswijzer vergelijkt de tien grootste levensverzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt.

3. Waarom zijn er levensverzekeraars geselecteerd?
Levensverzekeraars beleggen grote bedragen en (met name de grote, internationale levensverzekeraars) beleggen in bedrijven overal ter wereld en kunnen dus veel invloed hebben. Ook beleggen levensverzekeraars meestal voor een (wat) langere termijn dan andere soorten verzekeraars. Vanwege dit lange(re)termijn perspectief en de grote invloed die de verzekeraars als aandeelhouders van bedrijven kunnen uitoefenen, zijn levensverzekeraars geselecteerd voor de vergelijking.

4. Waarom staat mijn verzekeraar er niet tussen?
De Eerlijke Verzekeringswijzer vergelijkt de tien grootste levensverzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt (zie vraag 3 voor uitleg). We beoordelen de (levens)verzekeraars op groepsniveau. Dat wil zeggen dat we het beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk van de héle verzekeringsgroep op het duurzaamheidsgehalte beoordelen. Dat doen we omdat een klant van een verzekeraar wil dat de hele financiële groep waarvan de verzekeraar deel uitmaakt, fatsoenlijk belegt.

Andere levensverzekeraars en zelfstandige zorg- en/of schadeverzekeraars, zoals CZ, Menzis, VGZ, en Univé, Das en Bovemij, vallen niet onder de reikwijdte van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Sommige (niet-zelfstandige) zorg- en schadeverzekeraars vallen via de connectie met het moederconcern echter toch onder de reikwijdte van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Zie vraag 5 voor verdere uitleg.

Het is daarom ook mogelijk om in actie te komen (je verzekeraar een klacht of een compliment sturen of overstappen) als je een verzekering hebt bij een van de dochterondernemingen die tot de groepen behoren die zijn beoordeeld.

5. Vallen ook zorg- en schadeverzekeraars onder de Eerlijke Verzekeringswijzer?
Ja, sommige zorg- en schadeverzekeraars vallen via de connectie met het moederconcern toch onder de reikwijdte van de Eerlijke Verzekeringswijzer. De tien levensverzekeraars worden namelijk 'op concernniveau' beoordeeld. Dat wil zeggen dat het beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk van de héle financiële groep waartoe de verzekeraar behoort, wordt beoordeeld. Dit beleggingsbeleid van het moederbedrijf is van toepassing op álle dochterondernemingen. Feitelijk richten we ons dus op het moederbedrijf, inclusief alle dochterondernemingen en merknamen (zie ook vraag 4). Hierdoor is bijvoorbeeld FBTO, als dochter van Achmea toch terug te vinden in de Eerlijke Verzekeringswijzer, net als bijvoorbeeld De Amersfoortse, als dochter van ASR Nederland. Zie hier een overzicht van alle beoordeelde groepen en hun dochterondernemingen.

Het is daarom ook mogelijk om in actie te komen (je verzekeraar een klacht of een compliment sturen of overstappen) als je een verzekering hebt bij een van de dochterondernemingen die tot de groepen behoren die zijn beoordeeld.

6. Waarom wordt een verzekeraar beoordeeld op het beleid van de groep waartoe de verzekeraar behoort?
Het beleggingsbeleid en de beleggingspraktijk van de héle financiële groep waartoe de verzekeraar behoort, wordt beoordeeld. Zo is in het geval van levensverzekeraar Loyalis ons aanspreekpunt de pensioenuitvoerder APG, die 100% eigenaar is van Loyalis. De reden om verzekeraars op het niveau van de groep te beoordelen is dat het beleid van een verzekeraar vaak op groepsniveau tot stand wordt gebracht en toegepast. Alle bedrijfsonderdelen binnen een financiële groep dienen zich dan aan dit beleid te houden. Sommige verzekeraars hebben niet eens eigen beleid, alleen maar het groepsbeleid. Het komt echter ook voor dat een dochteronderneming wel eigen beleid heeft, of zelfs aanvullend beleid. Ook dan wordt de dochteronderneming op groepsniveau beoordeeld, omdat de hele groep verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Klanten van een verzekeraar willen dat de hele verzekeringsgroep waartoe de verzekeraar behoort, maatschappelijk verantwoord belegt.  

 


7. Waarom wordt Vivat niet op groepsniveau beoordeeld?
Vivat vormt de enige uitzondering op de benadering van de Eerlijke Verzekeringswijzer om het beleggingsbeleid van de verzekeraars te beoordelen dat van toepassing is op alle beleggingen van de gehele verzekeringsgroep. Vivat is in 2015 overgenomen door de Chinese verzekeraar Anbang. Gelet op de bijzondere positie van Vivat - niet alleen als jonge Nederlandse dochter van een Chinees verzekeringsconcern, maar ook als opvallende zelfstandige speler op het gebied van duurzaamheid in het Nederlandse verzekeringslandschap - heeft de Eerlijke Verzekeringswijzer ervoor gekozen om in de benchmark vooralsnog het investeringsbeleid en de investeringspraktijk van Vivat te blijven beoordelen en niet dat van Anbang.

8. Zegt de beoordeling ook iets over de bedrijfsvoering van de verzekeraars?
Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer moet het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor verzekeraars in de eerste plaats betrekking hebben op hun kernactiviteit: het aanbieden van verzekeringen. Maar verzekeraars zijn ook actief op de beleggingsmarkt en verstrekken op die manier kapitaal aan bedrijven, overheden en particulieren. De activiteiten die hiermee worden bekostigd kunnen bijdragen aan het uitbannen van ondervoeding en het versterken van ecosystemen. Maar evenzo goed kunnen ze bijdragen aan het schenden van mensenrechten en milieuvervuiling.

De Eerlijke Verzekeringswijzer wil daarom weten in welke mate verzekeraars door middel van hun beleggingen bijdragen aan activiteiten die een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld dichterbij brengen. Door deze focus op financiële diensten blijven zaken als het personeelsbeleid en het papier-, water- en energieverbruik van de eigen organisatie grotendeels buiten beschouwing. Maar thema’s als bonussen, transparantie en verantwoording, belasting en corruptie, en ook de wijze waarop het vermogensbeheer is geregeld, gaan ook over de bedrijfsvoering van de verzekeraar en vallen wel onder de beoordeling van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Dit zijn onderwerpen die nauw verwant zijn aan de beleggingspraktijk.

9. Moeten verzekeraars ook beleid maken voor sectoren?
Ja, de Eerlijke Verzekeringswijzer verwacht in principe dat een verzekeraar beleid heeft voor alle door de Eerlijke Verzekeringswijzer onderzochte thema’s én sectoren. Deze sectoren zijn geselecteerd omdat het gevoelige sectoren zijn waar veel duurzaamheidproblemen spelen. Veel elementen uit de thema’s zijn ook opgenomen in de sectoren en daarnaast worden er meer specifieke sector gerelateerde problemen aangekaart. Een verzekeraar hoeft niet per se een apart beleidsdocument te maken voor elke sector. Ook algemeen overkoepelend beleid, met principes die van toepassing zijn op sectoren, zal gebruikt worden om een score op te stellen. Belegt een verzekeraar niet of nauwelijks in bedrijven binnen een bepaalde sector, dan wordt er van de verzekeraar ook geen beleid voor deze sector verwacht. De verzekeraar krijgt dan de score ‘niet actief’.

10. Niet één verzekeraar heeft een score ‘niet actief’ gekregen op de sectoren. Hoe kan dit?
Verzekeraars die in bepaalde sectoren niet of nauwelijks geld beleggen kunnen de score ‘niet actief’ krijgen. In het geval van een score ‘niet actief’ vindt de Eerlijke Verzekeringswijzer dat een verzekeraar geen beleid hoeft te hebben voor de sector. De beoordeling van de score ‘niet actief’ geschiedt onder andere op basis van een duidelijke sectorverdeling van de portefeuille van verzekeringsbeleggingen. Sommige verzekeraars tonen (in hun jaarverslagen) niet expliciet aan dat ze in bepaalde sectoren niet beleggen. Dit is wel nodig om tot een 'niet actief' beoordeling te komen.

11. Sommige verzekeraars zeggen goed te scoren in internationale vergelijkingssites, maar scoren zwakker in de Eerlijke Verzekeringswijzer. Hoe kan dat?
Niet alle duurzaamheidsbeoordelaars beoordelen de beleggingen van verzekeraars. Soms ligt de nadruk op duurzaamheid van de kantoren van de verzekeringsmaatschappijen, en niet op het beleggingsbeleid van verzekeraars. Ook zijn de antwoorden van verzekeraars op vragen in onderzoeken niet altijd openbaar. Verificatie van resultaten wordt niet altijd door een onafhankelijke bron gewaarborgd. Voor een overzicht van de kracht en zwaktes van verschillende duurzaamheidsbeoordelaars kunt u hier klikken.

12. Wie moet ik benaderen voor een interview/gesprek met de Eerlijke Verzekeringswijzer?
Voor een gesprek of interview kan je contact opnemen met Amnesty International: Ruud Bosgraaf, r.bosgraaf@amnesty.nl , (020) 77 33 667 of 06 23 3415 33.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×